Serveis ACI

Si formes part d'una persona jurídica legalment constituïda que tingui com a activitat principal el disseny de projectes d'instal·lacions i direcció d'obra per a tercers pots ser-ne soci i beneficiar-te d'aquests serveis:

Formacio

Formació gratuïta
Podreu assistir a qualsevol activitat o jornada que organitzi l'ACI

 Networking Networking
Tindreu la possibilitat de fer múltiples contactes i networking amb altres agents del sector.
 Biblioteca Biblioteca de normativa
Podreu consultar la base de dades Normativa o consultar-nos qualsevol dubte.
 Licitacions Licitacions i concursos
Filtrem diàriament aquells que puguin resultar interessants i enviem una compilació setmanal.
 Defensa Defensa davant les institucions
Vetllem per la defensa dels interessos col·lectius dels nostres socis davant les institucions.
 Comunicacio Suport en comunicació
Difonem les vostres notícies pels canals de comunicació propis d'ACI.