Amb una participació del 62%, i amb un resultat del 100% dels vots a favor

 L'Associació de Consultors d'Instal·lacions (ACI) estrena nova Junta Directiva.

Amb una participació del 62%, i amb un resultat del 100% dels vots a favor, s'ha proclamat guanyadora la
candidatura i Julio Morà s'estrena com a President.

Barcelona, octubre 2020: El passat 29 de setembre es van convocar eleccions per triar la nova Junta Directiva de l'ACI que conforma l'òrgan permanent de govern de l'Associació i està constituïda per un President, un Vicepresident, un Secretari, un tresorer i un màxim de tres vocals. És elegida mitjançant votació secreta per l'Assemblea General, cada 4 anys i només poden ser triats consecutivament una sola vegada.

Julio Morà, actual president d'ACI i Director Gerent de JG Enginyers assenyala que "és un honor presidir una Associació amb un nivell de professionalitat tan alt, pel que he pogut comprovar en les últimes reunions, (desgraciadament telemàtiques), amb un altíssim grau d'implicació de tots els seus integrants. M'agradaria intentar ser l'eina amb la qual compta l'Associació per a buscar acord, cohesió i consens amb la resta d'institucions i altres entitats i aportar una visió global del servei que donen les empreses representades per l'Associació”.

La nova junta també està formada per Ignasi Bailon (TDI) com a Vicepresident, Pau Pallàs (Engitecsa) com a Secretari, David Pedrerol (Indus) com a Tresorer i Enric Ros (ARCbcn) i Oriol Perna (OTP) com a vocals de la comissió tècnica.

“La nostra missió en els pròxims 4 anys és la d'incrementar el nombre de socis numeraris i il·lusionar al col·lectiu buscant fórmules atractives per a ampliar la representació de tota mena de consultories” conclou el nou President de l'Associació.

L'Associació de Consultors d'Instal·lacions es va constituir al 2008 com a iniciativa d'un grup de consultories catalanes per a disposar d'una eina de representació conjunta per al col·lectiu de professionals de la consultoria d'instal·lacions davant els diferents agents que intervenen en el procés de l'edificació.

Actualment la formen 21 enginyeries associades i 34 socis protectors (fabricants).