NPR 170612 40JTEC AIRLAN Noti

 

El dimecres 14 de Juny a la tarda, a la seu d’ACI a Barcelona, es va realitzar una jornada en col·laboració amb AIRLAN sota el títol “UTAS; Recuperadors de calor”.

La jornada, impartida pels enginyers Rubén Blanco i Lorena Artús, va començar tot explicant els conceptes generals com tipologia de recuperadors, potència sensible i latent i com calcular-les i conceptes d’humectació.

A continuació, es van exposar diferents simulacions que s’han fet tant a Barcelona com a Madrid i es va realitzar una comparació entre elles. Entre aquestes es van comentar el comportament     del     recuperador variant paràmetres  com el  cabal,  la    temperatura  i la  humitat  tant  en condicions  exteriors  com interiors.    A més  també  es  va  explicar  com  es  comporta  un  recuperador  sensible  vs  un recuperador de sorció.

En el torn de preguntes es van fer diverses simulacions amb el programa de selecció de casos que interessaven als assistents de la jornada a més dels que s’havien exposat.

 Per finalitzar, es va presentar la roda desencant passiva. Es va explicar el funcionament de la roda dessecant comentant que no es tracta d'un recuperador, sinó d’un sistema que serveix per aplicacions on s’hagi de fer un control d’humitat.

Permet assecar i postescalfar de manera més eficient que amb una unitat de tractament d’aire tradicional amb bateria de fred i bateria de postcalentament i es va explicar l’exemple pràctic d’un edifici d’oficines a Barcelona on s’ha optat per aquest sistema per millorar l’eficiència energètica.