Presenten les necessitats específiques dels equipaments i els nous reptes energètics per assolir en l'àmbit de l'esport.

Divendres 8 de juny al matí, al Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Melcior Colet de Barcelona, es va dur a terme una jornada tècnica sota el títol “Eficiència energètica en equipaments esportius - Reptes de futur” organitzada per l’Institut Català de l’Energia, l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya i el Consell Català de l’Esport.

La jornada fou dinamitzada per Mariano Bordas, del CCE, acompanyat per diferents col·laboradors de la mateixa institució i va comptar també amb la participació de diversos membres per part de l’ICAEN, IREC i IDESCAT.

Bordas, va començar la ponència presentant la nova actualització del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), on s’avaluava l’estat actual de les instal·lacions, la tipologia i les necessitats actuals des del punt de vista sostenible. A partir d’aquí es van elaborar una sèrie de reptes de cara el 2020.

Paral·lelament, amb la col·laboració de Joana Ortiz del IREC, van realitzar una diagnosi energètica de piscines cobertes, camps i pavellons arreu del territori català, mitjançant la implantació d’un mètode de càlcul unitari amb el qual va dictaminar el balanç energètic i econòmic per assolir un parc d’equipaments esportius nZEB. Tot seguit, es van presentar un conjunt d’accions per aconseguir la reducció de les despe-ses energètiques d’aquests equipaments i garantir una certificació energètica adient.

A continuació, també es va presentar la rehabilitació energètica del CEM Claror Cartagena de Barcelona dins el Projecte Growsmarter, on a partir de les necessitats dels usuaris, es teixia un sistema de rehabilitació energètica amb la peculiaritat de la integració de la calor residual dins el projecte.

 

                                                      

 


ACI posa a disposició dels seus associats tota la documentació i informació de les diferents jornades que organitza. Si voleu consultar-les, les podeu trobar a l’àrea privada de socis de la pàgina web www.acicat.org