Presenten tecnologies alternatives d'instal·lacions tèrmiques a partir d'un projecte d'un Centre d'avis a Terrassa.

Dimarts 19 de juny a primera hora de la tarda, a l’Institut Català de l’Energia de Barcelona, es va dur a terme la jornada tècnica sota el títol “Tecnologies per a la reforma integral d’una instal·lació tèrmica sota el prisma nZEB” organitzada per ACTECIR i que comptava amb la col·laboració de ACV España, Orkli, Wilo i la mateixa ACI.

La jornada fou dinamitzada per Raül Pérez, President d’ACTECIR, qui va presentar les diferents actuacions i activitats que havia realitzat l’associació i com s’englobava la mateixa, dins la visió dels nous edificis sota el prisma nZEB.

Per començar, Xavier Martínez, President d’ACI, va presentar el projecte que faria de fil conductor al llarg de tota la jornada; el Centre d’avis Sant Pere Nord de Terrassa, un edifici dissenyat el 2009 amb un tractament tèrmic diferenciat dels espais pel que fa a les seves instal·lacions i un breu resum del consum amb una qualificació energètica concreta.

Seguidament, Gaspar Martín de ACV España, va parlar de com encarar les possibles reformes de la sala de calderes a partir d’una auditoria inicial per tal de millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions del projecte anteriorment presentat.

A continuació, Rafael Bravo de ORKLI va presentar una millora en l’eficiència i el confort en la instal·lació de climatització, a partir de vàlvules termostàtiques, sòls radiants i un sistema solar compacte i autònom, força interessant de cara als nous projectes d’obra nova i rehabilitació.

Després, Luis Blanco de WILO va parlar sobre els diferents usos dels elements de la instal·lació d’aigua dins de l’edifici i com podrien adaptar-se aquests a una reducció del consum energètic.

Per acabar, es va fer una taula rodona per tal de centralitzar tots els temes exposats i donar una visió global de la jornada realitzada.

                                                            NPR 180619 JTEC ACTECIR Noti 2           NPR 180619 JTEC ACTECIR Noti 1                                           

 


ACI posa a disposició dels seus associats tota la documentació i informació de les diferents jornades que organitza. Si voleu consultar-les, les podeu trobar a l’àrea privada de socis de la pàgina web www.acicat.org