ACI segueix creixent amb la incorporació d'una nova enginyeria: ESITEC

ESITEC s’incorpora a l’ACI

31 Esitec logo

Esitec és una enginyeria amb seu a Barcelona que es dedica a donar solucions tècniques principalment en els àmbits de l'enginyeria d'instal·lacions, llicència d'activitats i enginyeria legal. Busquen donar la solució a cada necessitat amb criteris tècnics, funcionals i econòmics.

Basa els seus els seus projectes en 4 pilars fonamentals:

  • Experiència

  • Coneixement normativa

  • Tecnologia i disseny

  • Eficàcia

Formen part de l’ACI des del passat mes de maig.