Hem decidit fer un pas més i ser proactius, per un un model de concurs més just i coherent.

Concursos Públics: units per millors condicions a les enginyeríes

210429 TrobSocis Concursos 600x400

 

Darrerament hem estat rebent comentaris de socis en relació als requisits de diversos Plecs de condicions que perjudiquen al col·lectiu dels consultors d’instal·lacions. Fins ara l’ACI ha estat fent una feina constant però poc visible consistent en contactar amb l’Organisme corresponent i exposar la nostra disconformitat, proposant la nostra aposta per un model que passa per la separació per lots dels honoraris (arquitectura, enginyeria, estructures) i defensar els beneficis d’aquest model davant l’Administració.

Hem decidit fer un pas més i ser proactius, proposant a l’administració un model de concurs més just i coherent.

Ajuda’ns aportant la teva experiència.

El proper 29 d’abril a les 17:30h, organitzem una trobada de socis específicament per parlar d’aquest tema, amb l’objectiu de recopilar experiències dels socis que ens permetin elaborar un argumentari sòlid per portar davant els organismes públics i definir l’estratègia a seguir com a col·lectiu, buscant sinèrgies amb entitats afins que persegueixin el mateix objectiu.