En ACI hem treballat en una anàlisi de quina és la situació actual del parc d'edificis escolars a Catalunya

Aules catalanes preparades per a la “tornada a l'escola”?

 

NPR 210420 RITE

 

Durant els últims mesos, a l'ACI hem treballat en una anàlisi de quina és la situació actual del parc d'edificis escolars a Catalunya per a realitzar propostes d'actuacions en situacions de pandèmia, no només des de la perspectiva de la qualitat de l'aire interior en aules sinó també altres espais comuns, circulació de persones, etc…

El document parteix de la informació recollida en relació a la temporalitat dels centres educatius de Catalunya, segons dades de l' IDESCAT i INFRAESTRUCTURES  i fa una classificació qualitativa dels centres en funció del seu nivell de ventilació.

En les pròximes setmanes presentarem els resultats d'aquest estudi elaborat pel Grup de Treball de Centres Educatius de l'ACI.