El 16 d'octubre de 2018, KEYTER TECHNOLOGIES va organitza una jornada sobre diversos mètodes climàtics en piscines cobertes.

47a Jornada Tècnica Interna

Metodologia per la climatització
en piscines cobertes

 


La 47è Jornada Tècnica va començar amb una breu presentació per part de KEYTER TECHNOLOGIES, on Javier Sanabria, el ponent, ens va presentar de forma ràpida els trets principals de la jornada, tot destacant que cada vegada són més els usuaris que opten per utilitzar les piscines cobertes per poder fer esport, esdevenint d'aquesta manera, en veritables punts de trobada on la gent on cal garantir la salubritat i la bona qualitat de l’aire interior.

Per aquesta raó, va puntualitzar les consideracions generals que caldria tenir en compte per climatitzar un espai compartit, en moltes ocasions, amb altres serveis i espais per realitzar activitats de tot tipus. En aquest sentit, es va referir als objectius que havíem de garantir com a tècnics i els paràmetres que havíem de controlar segons l’ús i el temps.


De forma paral·lela, va fer esment a l’actual normativa (RITE) pel que fa la temperatura recomanable de l’aigua, segons volums i usos de la piscina; la qualitat de l’aigua, la humitat relativa, la ventilació, i també mesures per aconseguir un estalvi energètic. A partir d’aquí i amb una sèrie de càlculs de les necessitats de la piscina, podrem determinar el balanç tèrmic del vas i del recinte a climatitzar.


Seguidament, vam poder veure una sèrie de sistemes de deshumectació amb les diferents característiques tècniques, tal com són els seus sistemes per reduir la humitat relativa de l’ambient, a partir d’aire exterior, sistemes desecants i també a partir de bateries de fred.


Amb tot això, KEYTER TECHNOLOGIES ens va fer una comparació amb els diferents sistemes que s’utilitzen actualment i ens va presentar la deshumectadora OCEANS Key DTS.


Finalment, vam realitzar una petita ronda de preguntes i aclariments sobre la ponència que molt amablement en Javier Sanabria va resoldre i que per últim vam acompanyar d’un petit refrigeri per part de KEYTER TECHNOLOGIES.


ACI posa a disposició dels seus associats tota la documentació i informació de les diferents jornades que organitza. Si voleu consultar-les, les podeu trobar a l’àrea privada de socis de la pàgina web www.acicat.org