La Comissió d’Acció Professional i el  servei Infocentre, amb la col·laboració d’en Jordi Tapias, expert en desinfecció,han treballat en el següent recull sobre indicacions bàsiques, i enllaços a guies i altres documents d’interès (d’organismes oficials i/o entitats de reconegut prestigi) elaborats amb motiu de la pandèmia.

Inclou diversos aspectes importants que cal tenir en compte:

  • neteja i desinfecció d’espais,
  • requeriments en l’aplicació de desinfectants,
  • neteja dels sistemes de climatització.

i es complementa amb un capítol de guies amb recomanacions específiques per sectors o activitats.

Accedir a la guia  

(FONT:Enginyers Industrials de Catalunya)