Actualització. Disposicions del Govern d'Espanya Covid 19. Reial Decret Llei 09/2020 de 27 de març i 10/2020 de 29 de març.

Els passats dissabte i diumenge s´han publicat els Reial Decrets Llei 9/2020 i 10/2020 que decreten la paralització d´activitats per als treballadors per compte aliè d'activitats no essencials i regulen diversos aspectes professionals (tramitació d´ERTOS, acomiadaments, contractes temporals, etc.).

Reial Decret Llei 9/2020 de 27 de març de 2020

  1. Es prohibeixen els acomiadaments per força major, causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció a partir de la seva entrada en vigor (Art. 2)
  2. Regula la tramitació i l’abonament de les prestacions per acomiadament (Art. 3)
  3. Regula la suspensió dels contractes temporals, formatius, de relleu i interinitat amb motiu del Covid-19 (Art. 5)
  4. S’hi especifica que la durada dels ERTO per força major haurà de ser la mateixa que la situació d’estat d’alarma (Disp. Addicional 1a)
  5. Anunci de futures sancions administratives si les mesures adoptades per l’empresa no tenen connexió suficient amb la causa major o no són necessàries (Disp. Addicional 2a)
  6. Regula la data de la situació d’atur en els casos de força major, causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.
  7. Modifica les mesures extraordinàries recollides al Reial Decret Llei 8/2020, de cotització o protecció a l’atur als expedients oberts per causa del Covid-19 abans del 18 de març.

Reial Decret Llei 10/2020 de 29 de març de 2020

Regulació del permís retribuït recuperable per treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials.

  1. Es paralitzen de les activitats no essencials i es regula la recuperació d’hores no treballades
  2. No aplicable a professionals autònoms ni empleats públics, ni a sectors essencials ni a persones que puguin fer teletreball.
  3. Es concedeix el 30 de març per dur a terme feines imprescindibles per a efectuar aturada sense perjudicis irremeiables o desproporcionats.

Podeu consultar els textos íntegres AQUÍ:

RDL 09/2020 de 27 de marzo de 2020
RDL 10/2020 de 29 de marzo de 2020