Això suposarà un problema pels 8 milions de persones al·lèrgiques que resideixen a Espanya.
A més, existeixen altres contaminants de l'aire que afecten durant tot l'any a les persones amb major sensibilitat. Aquests contaminants estan presents no solament en el pol·len sinó en altres partícules com el pèl de gat, la floridura i fins i tot els bacteris que s'acumulen a conseqüència dels entorns mal ventilats.

Per oferir una solució a aquests problemes, Mitsubishi Electric disposa del potent sistema de filtrat Plasma Quad, disponible en l'aire condicionat de la sèrie MSZ-FH Kirigamine, capaç de neutralitzar partícules fins i tot amb un diàmetre inferior a 0,3 μm.

Hem sotmès el Plasma Quad a rigorosos test amb les partícules que provoquen al·lèrgies amb major freqüència ja els resultats són sorprenents:
- Virus: els resultats del test confirmen que el Plasma Quad neutralitza el 99% de les partícules de virus en 65 minuts i en un espai de 25m3.
- Bacteris: els resultats demostren que Plasma Quad neutralitza el 99% dels bacteris en 115 minuts i en un espai de 25m3.
- Al·lergògens: en els tests es va utilitzar pol·len i pèls de gat a través de l'aire en funcionament més baix de la unitat. Els mesuraments confirmen que es va neutralitzar el 94% del pèl de gat i el 98% del pol·len.

És a dir, el Plasma Quad, és molt efectiu netejant l'aire d'impureses. A més, combinat amb un ús del programador setmanal pot ajudar a netejar periòdicament l'ambient reduint el grau d'impureses i millorant la qualitat de l'aire. Per aquest motiu és indicat per millorar la qualitat de vida de les persones al·lèrgiques i/o sensibles als ambients contaminats.

Per conèixer més sobre l'aire condicionat Mitsubishi Electric MSZ-FH Kirigamine i del seu potent filtre Plasma Quad connecta't a http://www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado/productos/serie-msz-fh-kirigaminee

mitsu 1

mitsu 2