Madel es va encarregar d'un projecte especial per a un hotel de luxe, sense sacrificar el disseny.

Quan l'aire pur s'amaga darrere la paret

Madel es va encarregar d'un projecte especial per a un hotel de luxe que requeria instal·lar difusors ocults en les parets per a aconseguir una distribució homogènia de l'aire a les habitacions sense, per això, sacrificar el disseny net i avantguardista dels espais.

El principal repte es va centrar en treure el màxim rendiment i assegurar una correcta repartició de l'aire en tota la longitud del difusor lloc que, tal com estaven instal·lades les màquines sumat a una biga ja existent, deixaven molt poc espai per a passar els tubs i a més generava una pèrdua de càrrega.

Es va mesurar i va estudiar la circulació de l'aire i es van col·locar deflectors interns i plenums especials (les caixes filtres que permeten la difusió d'aire) perquè el difusor funcionés en tota la seva longitud. Així i tot, el laboratori va fer alguns ajustos perquè la ventilació arribés a totes parts de manera homogènia.
SINF destacats MADEL NOTIS

"Treballem amb un software propi que ens permet fer càlculs i trobar solucions molt específiques per a cada cas. En aquest projecte l'espai disponible per a la instal·lació de difusors d'aire lineal en paret no permetia una bona difusió així que el nostre laboratori va treballar per a fer modificacions en els deflectors. Es van repetir els assajos i mesuraments i vam poder aconseguir una solució estèticament innovadora que, alhora, era tècnicament correcta” assenyala Roger Guitart, Technical sales director de Madel.

Sin ttulo 2