Caldera de condensació amb intercanviador en alumini-silici d'Adisa Heating

Nova caldera neo fire d'adisa heating

SINF 210056 HIT Encap

Caldera de condensació amb intercanviador en alumini-silici

  • Rendiments fins 108,81% s / PCI
  • Potències des 78-944 kW
  • Modulació a partir de l'12%
  • Combustió ecològica NOx classe 6
  • fàcil manteniment
  • connexió Modbus
  • Salts tèrmics fins 25ºC
  • Possibilitat d'aigua amb anticongelant