Mitsubishi Electric presenta el seu Pla de Sostenibilitat per a crear un futur millor

Mitsubishi Electric presenta el seu Pla de Sostenibilitat per a crear un futur millor

SINF 210125 Mitsubishi encap

 

 • Mitsubishi Electric celebra l'efemèride mediambiental més important de l'any recordant el seu posicionament tant en el desenvolupament de noves tecnologies com en accions concretes amb els seus empleats, amb l'objectiu de contribuir positivament a la terra i aconseguir una societat més sostenible.

 • Coincidint amb el seu 100 aniversari, 2021 serà un any clau per al compliment d'aquests objectius.

 

Madrid, 31 de maig de 2021. És el moment de protegir el planeta amb tecnologies i mesures realment efectives que contribueixin i assegurin un futur millor.

 

Amb motiu del dia Mundial del Medi Ambient, que tindrà lloc el pròxim 5 de juny, Mitsubishi Electric vol recordar la seva “Declaració de Sostenibilitat Ambiental 2050”, una aposta decidida del grup que ja va arrencar en 2019, i que posiciona la protecció del medi ambient com una prioritat màxima amb iniciatives concretes per a aquest fi.

 

De fet, la companyia ja ha aconseguit de manera efectiva:

 • La reducció del 36% d'emissions de CO₂ de l'ús del producte des de 2001.

 • La reducció del 100% de residus de plàstic.

 • Reducció de 1.000 tones de residus en l'últim any.

 • La reducció d'un 23% en el consum d'aigua en la fabricació (un total de 14.000 m³ d'aigua reciclada en l'últim any).

 • La reducció en un 45% en l'ús de matèries primeres.

Assoliments que han portat al grup a importants reconeixements des de diferents organismes:

 • És una de les empreses classificades en “*The A List” en les categories de “Climate Change” i “Water Security” durant tres anys consecutius.

 • Cinc productes de Mitsubishi Electric han rebut el Gran Premi de Conservació d'Energia del Ministeri d'Economia, Comerç i Indústria del Japó.

 • El seu Centre de Sistemes de Distribució d'Energia va ser certificat com un lloc dedicat a distingides activitats ecològiques per SEGES per a activitats de preservació de la biodiversitat.

Quant a pròxims objectius i metes de desenvolupament sostenible, els 17 ODS, impulsats per les Nacions Unides, són el pla mestre per a aconseguir un futur sostenible per a tots; i des del Grup Mitsubishi Electric hi ha tres d'aquests objectius que són clau: fer que l'energia sigui accessible i neta per a tots, crear ciutats i comunitats sostenibles i dur a terme mesures per a frenar el canvi climàtic.

El que porta al grup a abordar tota una estratègia sostenible que comença en el disseny dels seus productes i l'acompanya al llarg del procés de producció, venda, ús i posterior reciclatge.

 

En aquest sentit, les seves 3 LÍNIES D'ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL són:

 1. Utilització de noves tecnologies en totes les àrees de negoci que permetin resoldre problemes mediambientals.

 2. Encarar el repte de la innovació per a les futures generacions, mitjançant activitats a llarg termini, innovació i polítiques de recursos humans.

 3. Comunicar i compartir nous valors i estils de vida en harmonia amb la naturalesa.

Reptes per a aquest 2021

 2021, coincidint amb el 100 aniversari de la fundació de Mitsubishi Electric, és un any clau per al compliment de dos objectius molt clars:

 

Crear una societat baixa en carboni: amb la reducció de les emissions de CO₂, procedents de la utilització de productes en un 30%; la reducció de les emissions procedents de processos productius en un 30% i la reducció de les emissions produïdes per la generació d'energia.

Crear una societat basada en la cultura del reciclatge: promovent les “3R” (reduir, reutilitzar i reciclar), reduint la utilització de recursos i aconseguint les “emissions zero” en processos productius.

 

 Perquè en Mitsubishi Electric són conscients de la importància de respectar la biodiversitat, assegurar l'harmonia amb la naturalesa i fomentar la cultura mediambiental i treballen activament amb l'objectiu de contribuir positivament a la terra i aconseguir una societat més sostenible.