Mitsubishi Electric no participarà en el Saló Internacional de Climatització i Refrigeració

Mitsubishi Electricno participarà en el Saló Internacional de Climatització i Refrigeració

 
SINF 210093 MITSUBISHI ENCAP

Madrid, 4 de maig de 2021. Mitsubishi Electric ha declinat la seva participació en el Saló Internacional de Climatització i Refrigeració que, tal com ha comunicat el Comitè Organitzador, se celebrarà del 16 al 19 de novembre d'enguany a Madrid i sota els paràmetres d'edicions anteriors.

 
 
Des de l'inici de la pandèmia, la prioritat de Mitsubishi Electric ha estat sempre vetllar per la salut dels seus empleats, clients i resta de col·laboradors. Atesa aquesta prioritat i a la Responsabilitat Corporativa de la signatura, s'han vist cancel·lats tant esdeveniments presencials organitzats per la pròpia marca com l'assistència a esdeveniments organitzats per tercers.
 
 
 
L'evolució de la pandèmia a Espanya comença a tenir símptomes de millora, però encara existeixen moltes incerteses a curt termini que obliguen a Mitsubishi Electric a mantenir les màximes precaucions i a continuar amb les actuals directrius d'absència de participació en esdeveniments multitudinaris presencials.
 
 
 
Recordem que, en anteriors edicions del Certamen, Mitsubishi Electric va ocupar una superfície superior a 1000m2 amb una xifra aproximada d'assistents entorn de les 4000 persones. Lamentablement, la situació sanitària actual i l'exercici de Responsabilitat Corporativa, impedeix a la marca la seva presència en aquest i en certàmens similars amb la fi última de minimitzar els riscos per a tots els empleats i clients que confien en la marca.