Permet en un mateix equip el tractament tèrmic, la ventilació i la correcta difusió de l'aire.

 

L'inductor WAAB-ROOM és una unitat terminal d'inducció aire-aigua que permet en un mateix equip el tractament tèrmic, la ventilació i la correcta difusió de l'aire. Està formada per un intercanviador aigua-aire, una presa d'aire de ventilació i una única reixeta d'impulsió/inducció, dissenyada amb l'objectiu de mantenir unes condicions interiors de confort òptimes.

Els inductors aprofiten les excel·lents propietats tèrmiques de l'aigua per a contrarestar gran part de l'energia sensible, mentre que l'aire primari compensa tota la calor latent garantint un òptim nivell de confort amb el mínim consum d'energia.

  

WAAB-ROOM està especialment dissenyat per a poder ser instal·lat en fals sostre on la reixeta de retorn no pot ser col·locada en la part inferior, utilitzant una única reixeta per a impulsió i retorn.

WAAB-ROOM se subministra únicament amb connexió lateral i es troba disponible amb amples de 1200 i 1500.

Per a més informació


https://www.madel.com/es/product/waab-room-inductores-horizontales-con-rejilla-impulsion-retorno-frontal/