Esdeveniment de PANASONIC per presentar un nou programa per al disseny, càlcul i modelat BIM.

Esdeveniment de PANASONIC per presentar un nou programa per al disseny, càlcul i modelat BIM

 SINF destacat2 PANASONIC ENCAP

 

Panasonic presentarà el llançament oficial del programa Open BIM PANASONIC per al disseny, càlcul i modelat BIM amb sistemes Panasonic VRF (Flux de Refrigerant Variable) i sistemes de climatització i producció d’ACS per aerotèrmia.

Inscriu-te el proper dimecres, 12 de maig, a partir de les 12.00 hores a l’esdeveniment que et mostrarà aquesta eina adaptada al flux de treball BIM que permet modelar i calcular les instal·lacions de climatització amb l’ús d’unitats interiors i exteriors de Panasonic.

Aquesta nova aplicació, integrada en el flux de treball Open BIM a través de la plataforma BIMserver center, permet la selecció dels equips del fabricant i la seva ubicació real en els recintes corresponents d’una forma senzilla i intuïtiva. A més, el software permet la disposició dels tubs i les canonades necessàries per fer la connexió dels equips amb sistemes de dos i tres tubs.

Durant la sessió, a més de descobrir el treball de modelat BIM i el càlcul amb els sistemes Panasonic tant en 2D com en 3D, descobrirem com el programa selecciona la mida més adequada dels equips i el diàmetre dels tubs per vèncer la càrrega tèrmica de cadascun dels recintes en funció de les condicions de disseny. Al final de l’esdeveniment, veurem com el Open BIM PANASONIC realitza automàticament un informe detallat de càlcul, un esquema VRF del projecte i els mesuraments d’aquest, en format FIEBDC-3 (.bc3) i un llistat amb la graella de materials.

 

INFORMACIÓ DE L’ESDEVENIMENT: 

Data: Dimecres, 12 de maig de 2021.

Horari: De 12.00 a 13.00 hores.

Inscripció: Gratuïta prèvia inscripció en aquest enllaç.

 

Ponents: Miguel Socorro, Enginyer Industrial, Director d’Integració BIM a CYPE Software / Elisa Ruiz. Enginyera Industrial, Departament de Desenvolupament de CYPE Software / Fernando Mateos, Responsable d’Enginyeria i Especificació de Panasonic