Descobreixi ara tots els nous productes! LINEDO, una revolució en línies contínues

LINEDO - una revolución en líneas continuas

 SINF 210173 RZB encap

 

✔ Integració d'una altra mena de lluminàries mitjançant mòduls addicionals

✔ Mòduls per Il·luminació d'emergència

✔ Connectors X-, L- i T
 
✔ LINEDO Single
 
✔ LINEDO App

 

NOU:

✔ Nous mòduls funcionals
 
✔ Alta alimentació inicial i central
 
✔ Accessoris de muntatge addicionals
 
✔ Web App (configurador de línia contínua en línia)

Hem resumit totes les innovacions de LINEDO per a vostè en un vídeo curt