Nova eina de càlcul de pressupostos de ventilació amb recuperació de calor.

NOVA CALCULADORA ORKLI DE PRESSUPOSTOS DE VENTILACIÓ MECÀNICA CONTROLADA

210200 ORKLI Nova calculadora

Ja està disponible a la pàgina web d'Orkli la nova eina de càlcul de pressupostos de ventilació amb recuperació de calor.

El seu pressupost de ventilació en un clic!!

Mitjançant un fàcil accés a través de la web, Orkli posa a la disposició del professional un servei que permet obtenir en un instant i durant les 24h del dia, un pressupost orientatiu de VMC amb informació detallada sobre els equips i components necessaris i el seu cost aproximat (https://ecosistema.orkli.com/login.html) La calculadora manté la mateixa estructura i facilitat d'ús de l'actual eina emprada per a projectes de sòl radiant refrescant. A Orkli, continuem construint un Ecosistema Interconnectat de Solucions d'Eficiència Energètica i Confort a la Llar concorde a les necessitats del sector i equipat amb serveis que aportin valor al professional. Amb el pressupost a la mà, Orkli ofereix la possibilitat de realitzar el disseny del projecte complet.