Primera estació de producció i recàrrega d'hidrogen d'Espanya s'iniciarà al febrer de 2022

 

Indus col·labora a la hidrogenera verda d'Iberdrola a la Zona Franca

210225 INDUS Iberdrola 200x300

La primera estació de producció i recàrrega d'hidrogen d'Espanya iniciarà la seva activitat el febrer de 2022

La primera hidrogenera verda de caràcter comercial a Espanya està a punt d’obrir les seves portes. Està promoguda per Iberdrola, empresa líder en energies renovables, i està ubicada a la Zona Franca de Barcelona, des d’on donarà servei als autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). La data d’estrena és el febrer de 2022. Inicialment donarà servei a una flota de 8 autobusos de pila d’hidrogen de TMB i l’objectiu és que s’arribi als 60 autobusos per al 2025.

En un comunicat d’Indus, la companyia ha fet pública la seva participació en l’estació verda de producció i càrrega d’hidrogen. Concretament, Indus ha estat responsable de l'enginyeria per a llicències, legalitzacions i direcció facultativa de la hidrogenera.

La planta compta amb un sistema de generació d'hidrogen per electròlisi. Està situada en una parcel·la de 5.000 metres quadrats, en la qual es distingeixen dues zones clarament diferenciades: procés i dispensació. La primera inclou la producció, la compressió i l'emmagatzematge d'hidrogen, així com els serveis addicionals. La segona compta amb dos assortidors, amb els quals es preveuen començar amb l'activitat. A més, la planta està dissenyada per a anar sumant elements (generació, compressió, emmagatzematge i dispensació) d'acord amb les necessitats.