Eurofred rep el reconeixement de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic

 

Eurofred rep el reconeixement de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic pel seu compromís amb el medi ambient

SINF 210103 eurofred encap

 

 

  • Eurofred ha obtingut el segell Calculo i Redueixo gràcies al resultat de la seva activitat en el trienni de 2017 a 2019

  • El segell atorgat per l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic permet a les empreses demostrar la seva implicació en la lluita contra el canvi climàtic

 

Barcelona, 13 de maig del 2021 – Eurofred,companyia que s'ha consolidat com un partner per a tots els professionals que requereixen una solució integral a les seves necessitats de climatització, aire industrial, qualitat ambiental interior i refrigeració, ha rebut el doble segell Calculo i Redueixo atorgat per Oficina Espanyola de Canvi Climàtic (OECC) del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

 
El segell permet que les organitzacions demostrin el grau d'implicació en la lluita contra el canvi climàtic a través de les seves operacions. En aquest sentit, Eurofred ha registrat les seves dades en les seccions de petjada de carboni i de compromisos de reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle per a analitzar l'impacte de les seves activitats en les oficines i magatzems d'Espanya. La companyia ha completat el registre indicant un 14,84% de la mitjana de la intensitat d'emissió en el trienni 2017-2019 en les seves oficines i magatzems de Barcelona, Cervelló, Vila-rodona, Madrid, Sevilla, Las Palmas, Biscaia, Guitard, Màlaga, Mallorca, València i Oviedo

El compromís de Eurofred en la lluita contra el canvi climàtic

Fa diversos anys que des de Eurofred treballen per a eliminar per complet la petjada de carboni. La companyia ha dut a terme diverses iniciatives de Responsabilitat Social Corporativa tant a nivell nacional com internacional, entre les quals es troben la reforestació de zones devastades per incendis o els programes de voluntariat mediambiental per als empleats de neteja de platges o zones muntanyenques. A nivell intern, la companyia també desenvolupa iniciatives sostenibles, com la dràstica reducció de l'ús del paper, tant en oficines com en suports de venda, l'ús d'il·luminació LED en les instal·lacions, la renovació progressiva de la flota de cotxes cap a automòbils 100% elèctrics i híbrids.

A més, a nivell operatiu, Eurofred aposta pel gas refrigerant i ecològic R32, un gas refrigerant pur que a més de no impactar negativament en el canvi climàtic, ajuda a reduir l'escalfament global. Aquesta transició respon a la voluntat de la companyia per cuidar el medi ambient i en línia amb les normatives de la UE