Siber, Rockwool, Riwega i s'uneixen per a promoure edificis de Consum Energètic Gairebé Nul

Siber, Rockwool, Riwega i s'uneixen per a promoure edificis de Consum Energètic Gairebé Nul


SINF 210133 siber encap

 

  • El projecte Consum Zero, constituït per ROCKWOOL Peninsular, Riwega i Siber, té com a objectiu la conscienciació i promoció dels Edificis de Consum Gairebé Nul
     
  • Aquest projecte respon a les noves exigències recollides en el nou Codi Tècnic i el Document Bàsic d'Estalvi d'Energia (CTE DB-HE), en vigor des de juny de 2020
     
  • Els Edificis de Consum Gairebé Nul (ECCN), són una aposta ferma per la sostenibilitat energètica en un sector que representa un alt consum d'energia

Barcelona, 8 de juny de 2021. Les empreses ROCKWOOL Peninsular, Riwega i Siber, líders en els seus respectius sectors, s'han unit per a crear el projecte Consum Zero, que promou edificis de consum energètic zero a Espanya a través d'una xarxa de distribuïdors experts en eficiència energètica.

La joint venture d'aquestes tres empreses, és una agrupació compromesa amb l'edificació sostenible i eficient, que té com a objectiu formar, assessorar i promoure coneixements sobre la construcció d'Edificis de Consum Gairebé Nul (ECCN) i de balanç net o positiu, immobles que generin igual o més energia que la que consumeixen els seus ocupants, a través de l'assessorament i formació per a professionals del sector.
 

Per a això, Consum Zero formarà tècnicament a una selecció de distribuïdors per tot el territori nacional perquè siguin experts en eficiència energètica i puguin guiar i assessorar els diferents agents del sector i, d'aquesta manera, puguin contribuir a la construcció d'habitatges sostenibles. A més dels coneixements tècnics, els distribuïdors també comptaran amb un espai showroom per a poder mostrar tots els sistemes de construcció i productes d'un habitatge ECCN. D'aquesta manera, tant arquitectes, com a instal·ladors o usuari final podran trobar tota la informació i assessoria necessària per a poder complir els requisits de la normativa de forma centralitzada i tenir suport per a la correcta execució en obra.

“La nostra intenció és la de trobar distribuïdors líders en el seu entorn en l'eficiència energètica i que ens ajudin a crear una xarxa de promotors, tècnics, instal·ladors, constructors i usuaris amb els sistemes més avançats en la construcció”, assegura afirma Mikel Solchaga, Cap de Vendes Especialista de ROCKWOOL Peninsular.

 

 El projecte Consum Zero, neix després de l'entrada en vigor del nou Codi Tècnic i la revisió dels requisits del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia (CTE DB-HE) que, a partir del 28 de juny de 2020, obliga a tots els edificis d'obra nova o rehabilitació del sector residencial o terciari a ser Edificis de Consum Gairebé Nul complint paràmetres d'alta eficiència energètica i a reduir la seva demanda energètica.

“Les empreses que entrin en el nostre programa, assessoraran i donaran la confiança suficient al mercat per a poder abordar qualsevol projecte integral de rehabilitació i obra nova amb criteris de baix consum i salubritat de les solucions. Estem en un moment crític per a poder canalitzar correctament les ajudes que es presentin per a la rehabilitació energètica, i aquestes empreses seran claus per a l'assessorament de tots els sectors”, afirma Mikel.

 

 Edificis de Consum Gairebé Nul: el gran repte de la construcció

Els ECCN, són una aposta ferma per la sostenibilitat energètica en un sector que representa un alt consum d'energia. Es tracta, per tant, d'un sector en el qual urgeix prendre mesures d'eficiència energètica que redueixin el consum d'energia i el nombre d'emissions que generen.

Per a aconseguir un ECCN és necessari reduir la demanda energètica de l'edifici i, per a això, aquests han de complir amb tres requisits principals. En primer lloc, amb un aïllament adequat per a reduir les pèrdues de calor i fred dins de l'habitatge i evitar els ponts tèrmics, aquells punts de la façana o coberta on es produeixen les principals pèrdues energètiques de l'habitatge. En aquest sentit, ROCKWOOL Peninsular, ofereix les seves solucions d'aïllament tèrmic, acústic i de protecció contra incendis de llana de roca.
 
Tan necessari és un bon aïllament com una bona hermeticidad i estanquitat perquè no hi hagi fugides d'aire per on s'escapi o entre aire a l'edifici. Per això, Consum Zero compta amb el expersie de Riwega en la fabricació de productes per a la transpiració i impermeabilització d'edificis.
 
“Gràcies a Consum Zero i a la nostra política de formació i informació esperem que la nostra aportació sigui un pas perquè Espanya es construeixi, no sols eficientment, sinó també valorant el consum energètic. I, d'aquesta manera, puguem tenir en els nostres habitatges un confort habitativo que ens aporti la comoditat i l'estalvi energètic que necessitem”, comenta Gerardo González, Area Manager de Riwega.
 
Finalment, però no menys important, després de protegir tant l'edifici és necessari instal·lar sistemes de ventilació controlada per a garantir un aire interior saludable, sense perdre el fred o calor de l'interior. En aquest sentit, Siber, empresa de sistemes de ventilació d'alta eficiència energètica, ofereix la solució per a filtrar l'aire i proporcionar les condicions d'humitat i temperatura apropiades per a una habitabilitat saludable.
 
“Avui més que mai hem pres consciència de la importància de l'eficiència energètica dels nostres habitatges. El sistema de ventilació és el cor d'un habitatge eficient. La qualitat de l'aire que respirem en les nostres pròpies llars impacta directament sobre el nostre benestar. Des de Siber i amb la nostra participació en ConsumZero volem compartir tota la nostra experiència i coneixement en els sistemes de ventilació residencials encarregats no sols d'afavorir l'eficiència energètica de l'habitatge si no i sobretot, garantir el confort i la salut dels propis veïns”, afirma Josue Marcos, Area Manager zona centro de Siber.
 
A través d'aquesta unió, ROCKWOOL, Riwega i Siber posen de manifest el seu compromís amb els objectius marcats per Europa en matèria de sostenibilitat i la seva voluntat per formar, assessorar i promoure la construcció de projectes amb criteris de Consum Zero.