Comportes talla-foc per a conductes d'aire en instal·lacions de climatització.

 

SINF 20097 MADEL 201027

 

La SEGURETAT és el PRIMER! Les comportes de les sèries FMC i FOC estan certificades CE i homologades per a tota mena d'instal·lacions. Més info la nostra web

https://www.madel.com/