Caldera mural Condensa Pro de Adisa Heating en una residència a Vallecas

Caldera mural Condensa Pro de Adisa Heating en una residència a Vallecas

 

SINF 2100142 AdisaHeating ENCAP

 

Una obra residencial de 29 habitatges a Vallecas, a Madrid, ha optat per 2 calderes murals Condensa Pro 135 de Adisa, per la seva àmplia gamma d'accessoris i a la possibilitat d'instal·lar en bateria diverses calderes.

Per a donar servei de calefacció i ACS, aquest tipus de calderes murals tenen una sèrie d'avantatges: molt alt rendiment (109,5%) i molt baixes emissions NOx classe 6, en compliment amb la Directiva Ecodesign ErP Ready, unes dimensions molt compactes, que les converteixen en la solució ideal per a sales de calderes petites, com en aquest cas, i una modulació de potència des del 20% per caldera que permet aconseguir importants estalvis energètics.
 
La gamma Condensa Pro de Adisa Heating pot adaptar-se a qualsevol situació o recinte.

 

Per a més informació: http://adisaheating.com/productos/condensa-pro/