Armacell va instal·lar 10.000m² de planxes aïllants a la fàbrica de liocell més gran del món

 

La fàbrica de fibra lyocell del grup Lenzing es va construir en només 24 mesos. L'empresa va invertir al voltant de 150 milions d'euros en aquest projecte, que la va convertir en la fàbrica més gran del món d'aquesta fibra. La construcció d'aquesta cadena macro va transcórrer d'acord amb els plans previstos, tant en termes econòmics com de temps i, per poder complir amb la planificació, es va treballar dia i nit, llevat d'un únic dia que les condicions climatològiques no ho van permetre.

220119 Armacell

La fabricació de fibres lyocell és revolucionària. El procés de producció està basat en un procés de reciclatge de dissolvents, i és el major èxit de la tecnologia de fibra de cel·lulosa. El rendiment ambiental de lyocell és molt bo, ja que per a la seva producció s'utilitza fins a 100 vegades menys aigua que per a la producció del cotó convencional.

Però aquest procés implica teixir en humit, cosa que provoca temperatures molt altes i un alt grau d'humitat a les àrees de producció. Per tant, era essencial que les instal·lacions de climatització estiguessin aïllades de manera eficient. De fet, una part de la cadena patentada de TENCEL® radica en un innovador concepte de climatització. Per aquest motiu, les canonades i els conductes de ventilació són d'acer inoxidable i alumini i són elements de gran importància en aquest projecte.

Armacell 1

Per dur-ho a terme es va optar per Arma-Chek Silver, el material d'aïllament elastomèric pre-recobert fabricat per Armacell, per aïllar tota la xarxa de canonades i conductes del sistema de climatització.

Arma-Chek Silver és un material d´aïllament ArmaFlex amb un recobriment flexible format per una dura capa de polímer, un laminat de doble capa d´alumini i una làmina de polièster resistent a la radiació UV. A causa de la seva atractiva superfície de color platejat, és un sistema d'aïllament fiable que també es pot utilitzar en aplicacions amb alts requisits estètics. La seva superfície llisa fa que Arma-Chek Silver sigui fàcil de netejar. A més, el sistema és altament resistent a diferents àcids, solucions alcalines i salines, hidrocarburs, alcohols, etc. Això no només proporciona una protecció resistent contra les condicions atmosfèriques agressives, sinó que també significa que es pot netejar amb desinfectants. La resistència a la radiació UV del recobriment multicapa és sotmès contínuament a proves atmosfèriques segons DIN EN ISO 4892 (Weather-Ometer). Així mateix, ofereix a l'aïllament una protecció efectiva contra impactes mecànics, però alhora és prou flexible per recuperar la seva forma original després d'un impacte, i no solen quedar abonyegaments a la superfície.

 

A diferència dels materials d'aïllament i revestiment convencionals, Arma-Chek Silver es pot instal·lar en un sol pas, la qual cosa implica un estalvi de temps considerable i un gran avantatge en aquest projecte que disposava d'un termini molt curt. Els productes Arma-Chek es poden instal·lar de forma fàcil i directa in situ sense necessitat d'eines especials. El material és fàcil de tallar i és altament resistent a esquinços i impactes.

Tot va sortir segons el previst

Per coordinar la utilització de materials i la mà dobra, el director del projecte va dissenyar un pla de treball. Els productes Arma-Chek Silver van ser fabricats i lliurats en un termini de deu dies laborals. En total, els empleats de l'empresa Knierzinger van instal·lar 10.455 m² de planxes contínues Arma-Chek Silver amb gruixos de 19, 25 i 32 mm, i van assegurar les costures amb aproximadament 81.000 m de cinta autoadhesiva Arma-Chek Silver. Abans d'iniciar el projecte Arma-Chek Silver més gran a Europa fins ara, un especialista en aplicacions d'Armacell va oferir formació als operaris per garantir una correcta instal·lació.

“A l'entorn càlid i humit de l'àrea de producció, l'única opció era un material d'aïllament de cèl·lula tancada. Si hagués utilitzat un altre tipus de material d'aïllament en aquest tipus d'entorn, hi hauria hagut un gran risc de penetració d'humitat. Escollim Arma-Chek Silver perquè el producte no només ofereix una protecció fiable contra la condensació, sinó que aquest resistent material d'aïllament recobert és també molt fàcil de netejar. Amb Arma-Chek Silver no hi ha la possibilitat que parts de l'aïllament penetrin a la línia de producció, com per exemple en cas d'impactes mecànics durant el manteniment. A més, el producte és resistent a la radiació UV, cosa que és crucial per a l'aïllament dels conductes d'aire.” - explica el director de projecte de Lenzing AG.