Mitsubishi Electric amplia les dates de la 7ª Edició dels "Premios 3 Diamantes"

7ª Edició dels "Premios 3 Diamantes"

Mitsubishi Electric amplia el termini per a la presentació de projectes per a la 7a Edició dels Premios 3 Diamantes.

A més, aquest any han incorporat en les bases legals un nou criteri de valoració relatiu a la millora de la qualitat de l'aire interior en les instal·lacions de climatització.

Criteris de valoració de la 7a Edició Premios 3 Diamantes:

  • [30%] Adaptabilitat i / o singularitat de la solució de el projecte
  • [30%] Eficiència energètica de sistema
  • [20%] Aspectes innovadors aportats a la solució de el projecte
  • [20%] Millores introduïdes en la qualitat de l'aire interior (IAQ)

¡Inscriu el teu projecte!