DefensaL’ACI actua com a eina de representació davant organismes oficials i altres entitats que participen en el procés de l’edificació, vetllant pels interessos comuns i lluitant dia a dia per solucionar les problemàtiques que existeixen al sector.

Accions sobre condicions d'alguns concursos
Des del 2011 s’analitzen les condicions dels concursos amb projectes d’instal·lacions, posant de manifest la nostra disconformitat quan aquests no compleixen un mínim que garanteixi la qualitat en els serveis i una contraprestació digna per la feina realitzada. També es mantenen reunions amb les  entitats públiques que han emès aquests concursos, per tal d’exposar el nostre punt de vista.

Accions amb altres institucions
Per mitjà de diverses actuacions, l’ACI treballa per guanyar presència en aquells àmbits que influeixen en les condicions de treball del nostre col·lectiu. Així doncs, s’han establert convenis de col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers Industrials, entre d’altres, per tal d’intervenir en totes les consultes que rebin sobre normativa relacionada amb edificació. També s’ha aconseguit, després de diverses gestions amb el Departament d’Empresa i Ocupació, Subdirecció General d‘Energia, Mines i Seguretat Industrial, una ampliació de dos anys en el termini fixat per a l’aplicació de la Instrucció del 6 d’abril de 2011, on s’establien els requisits normatius que havien de complir les instal·lacions tèrmiques dels edificis, amb potència tèrmica superior a 70 kW, i les inspeccions periòdiques relacionades.