Mitjà/Medio: Newsletter Secartys Suport/Soporte: Digital Data/Fecha: 11/01/16 REF_ACI: NP160001

Aintzane Arbide, directora general de Secartys i Josep Maria Tremps, president d'ACI, van ser els encarregats de signar l'acord.

A partir d'ara, Secartys i ACI estudiaran les accions a realitzar conjuntament durant la vigència d'aquest acord de col·laboració, comprometent-se a emprendre totes aquelles activitats que es considerin oportunes i / o necessàries per al correcte desenvolupament del conveni. Aquest text recull la possibilitat de compartir informació sobre estudis de les condicions de treball dels professionals de la consultoria d'instal·lacions, la dinamització de la borsa de treball, o la formació i organització de jornades.

A més, mitjançant aquest acord, Secartys s'incorpora a ACI com a entitat col·laboradora de la mateixa manera que ACI s'incorpora a Secartys amb el mateix estatus, i pot gaudir dels serveis de l'associació en igualtat de condicions que la resta de membres.

L'Associació de Consultors d'Instal·lacions neix el 2008 de la voluntat d'un grup de consultores catalanes de disposar d'una eina de representació conjunta per al col·lectiu de professionals de les instal·lacions davant els diferents agents que intervenen en el procés de l'edificació.

SINF 0223 SECARTYS 160107 Noti 1