201009 protiendas

 

 

Panasonic Heating and Cooling ha entrat a formar part de l'Associació de consultors d'instal·lacions ,ACI, com a soci protector en modalitat comlpeta.La incorporació formalitzada per part de la Junta el mes d'abril, té com a objectiu oferir els millors recursos d'innovació i coneixement de la companyia japonesa al col·lectiu d'instal·ladors.

 
 
 
Protiendas- 9 d'octubre de 2020