La Asociación de consultores de instalaciones ACI cuenta con nueva Junta Directiva

 201009 tecnoinstalciones

 

 

El passat 29 de setembre es convoquen eleccions per a triar la nova Junta Directiva de l'ACI que conformen l'òrgan permanent de govern de l'Associació i està constituïda per un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i un màxim de tres vocales. Es elegida mitjançant votació secreta per l'Assemblea General, cada quatre anys i només poden ser triats consecutivament una sola vegada.

 

  •  Tecnoisntalaciones- 09 d'octubre de 2020