201009 CLIMA

                                                                                                              (Haga clic en la foto)

El passat 29 de setembre es van convocar eleccions per a triar la nova Junta Directiva de l' ACI. La nova junta formada per Julio Mora, actual president de ACI i director gerent de JG Enginyers, Ignacio Bailon (TDI) com a vicepresident, Pau Pallàs (Engitecsa) com a secretari, David Pedrerol (Indo) com a tresorer i Enric Ros (ARCbcn) i Oriol Perna (OTP) com a vocals de la comissió tècnica.

  •  CLIMA NOTÍCIES- 9 D'OCTUBRE DEL 2020