201029 proinstalaciones

"La labor de la associació des de la seva creació ha estat extraordinària i concretament ha estat excel·lent en els últims 2 anys, coincident amb el primer congrés d'enginyeries que derivo en un èxit èxit de participació.

Junt la dedicació de la Junta Directiva juntament amb el personal de feia així com la resta de socis numeraris i protectors infinitat d'iniciatives que d'una manera o una altra penso que han de tenir continuïtat ."
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                     Julio Mora
 

PROINSTALACIONES-29 D'OCTUBRE DE 2020