210604 proinstalaciones

 

La sessió ha estat marcada per quatre grans blocs: Els canvis en el marc legislatiu, els canvis tecnològics, els canvis en el disseny de projectes i, finalment, l'optimització dels costos energètics.

A la finalització de l'acte, Julio Morá ha destacat que “aquest inici de la dècada, a més de superar una pandèmia, ha suposat un canvi real. Un exemple recent és l'aplicació de les tarifes elèctriques. Hem començat a viure i a treballar en un nou context que fixa un ús més eficient de l'energia. Ja és una realitat que ens obliga a adaptar-nos de manera ràpida. He vist, en els últims projectes que hem realitzat, canvis en tres àmbits: el legislatiu, en el tecnològic i sobretot canvis en els projectes que estan marcats, cada vegada més, per la viabilitat constructiva”.

 
  • Proinstalaciones, 4 de juny del 2021