Mitjà/Medio: Electroeficiencia Suport/Soporte: Digital Data/Fecha: 13/01/16 REF_ACI: NP160002

SINF 0223 SECARTYS 160107 Noti 1

 

Aintzane Arbide, directora general de Secartys i Josep Maria Tremps, president d'ACI, van ser els encarregats de signar l'acord que té molt present, entre altres qüestions, la innovació i la internacionalització.

A partir d'ara, Secartys i ACI es comprometen a estudiar totes aquelles activitats que podran realitzar-se de forma conjunta durant la vigència d'aquest acord, comprometent-se també a emprendre activitats de divers calat que es considerin oportunes i / o necessàries per al correcte desenvolupament del conveni . El text també preveu la possibilitat de compartir informació sobre estudis de les condicions de treball dels professionals de la consultoria d'instal·lacions, la dinamització de la borsa de treball o la formació i organització de jornades.

Mitjançant l'acord, Secartys s'incorpora a ACI com a entitat col·laboradora i a la inversa, i tot això amb el mateix estatus, podent gaudir ambdues parts dels serveis que posen en marxa les associacions en igualtat de condicions que la resta de membres.

L'Associació de Consultors d'Instal·lacions es va posar en marxa l'any 2008 amb el suport d'un grup de consultores catalanes que volien disposar d'una eina de representació conjunta per al col·lectiu de professionals de les instal·lacions davant els diferents agents que intervenen en el procés de l'edificació .