Amb una participació del 62%, i amb un resultat del 100% dels vots a favor

L’ACI signa conveni de col·laboració amb el Clúster IAQ

 

Barcelona, Octubre 2020. El passat mes de setembre, el president de l'Associació de Consultors d'Instal·lacions (ACI), en Xavier Martinez i el president del Clúster Indoor Air Quality (IAQ), Pau Pallàs, van signar un conveni de col·laboració amb l'objectiu desenvolupar actuacions conjuntes en temes d'interès sobre la qualitat de l'aire a l'interior dels edificis com la innovació, la informació, la formació i en general qualsevol actuació que sigui d'interès entre els seus associats.

La realitat actual i la importància que la qualitat de l’aire ha adquirit en qualsevol projecte, fa que sigui de vital trascendència difondre contingut i tecnologies que permetin garantir la salubritat dels edificis. Ambdues entitats sense ànim de lucre, podran donar una visió objectiva de la realitat del sector en totes les seves vessants (coneixements tècnics, barreres legislatives, disponibilitat de tecnologies fiables...)

En Pau Pallàs, a més, forma part des de principis d’octubre, de la nova i actual Junta Directiva de l’ACI el que afavorirà un fluxe àgil i eficient de la informació disponible.

L’ACI i el seu president actual, en Julio Morá, els donen la benvinguda tot esperant que, amb aquest acord, s’iniciï una etapa de treball conjunt amb la voluntat de prestigiar i defensar la professió, afavorint la millora en la qualitat tècnica del col·lectiu que representen.