El passat dia 6 d’abril del 2017, un grup d’enginyeries pertanyents a l’ACI, van ser convidades a una interessant visita a les instal·lacions d’Aigües del Prat.

La visita va ser conduïda per Oliver Triano, cap de manteniment d’aigües del Prat, i per Félix Moreno Coordinador de Prescripció Cataluña i Aragó de LGE.

Primerament l’Oliver ens va fer una petita introducció de la concepció de l’edifici, aprofundint en els sistemes generals d’instal·lacions per aprofundir en la climatització basat en un sistema de volum de refrigerant variable emprant aigua de pous com a mitjà de condensació o evaporació de la firma LG.

A continuació es va conduir al grup fins al centre de control del sistema d’abastament d’aigua. Aquí, i davant la pantalla que incorpora el software de gestió de la companyia, al que s’ha integrat el control dels pous que donen servei a la climatització, es va analitzar en detall tot el sistema i en concret la part dels pous i treball amb l’aigua.

foto2

Es va comentar que la instal·lació disposa de dos pous que es poden fer servir indistintament per a captació o abocament un cop fet l’intercanvi d’energia, fent la tria del pou que s’utilitza en funció de les aigües de nivell freàtic que es disposa.
A continuació es va ensenyar la sala de màquines i es va comentar el funcionament d’aquestes. Finalment ens van conduir a veure un dels pous.

foto1

Durant la visita, els tècnics d’ACI es van mostrar interessats per els avantatges i desavantatges que des de la gestió i el manteniment de la instal·lació s’havien trobat, en el temps de funcionament, comentant alternatives i analitzant-les conjuntament. Va quedar palés amb els comentaris, la bondat de la instal·lació des del punt de vista energètic, donada l’alta eficiència que s’obtenia dels equips, però també la dificultat de les integracions de diferents sistemes en plataformes de control i gestió combinades.
Per acabar la jornada els assistents van poder gaudir d’un dinar ofert per gentilesa de LG.