l passat 4 de Maig, l’ACI va organitzar la 38ª Jornada Monogràfica Aerotèrmia, Visions metropolitanes, el lloc escollit la Sala Cotxeres de Palau Robert de Barcelona.

En aquesta ocasió es volia donar a conèixer de primera mà les visions, els criteris i els posicionaments de l'Administració en relació a la diversa normativa tècnica relacionada amb la substitució de l'energia solar per mitjà de bombes de calor. Van intervenir diversos professionals del sector, representants d'entitats públiques i finalment, va tenir lloc un interessant i extens debat final on van participar els assistents de la jornada.

La jornada va començar amb el Sr. Xavier Martínez, President de ACI, el qual va donar la benvinguda als assistents. A continuació va presentar la jornada fent un resum de la situació actual de l’aerotèrmia i els sistema d'escalfament d’aigua mitjançant energia solar tèrmica.

EL Sr. Francesc Pou, Especialista en Instal·lacions Tèrmiques, Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica i Professor d'aquestes especialitats a l'Escola del Clot, va ser l'encarregat d'exposar els aspectes rellevants de l'energia solar tèrmica respecte a l’aerotèrmia. Va parlar sobre les diferències entre un i un altre sistema destacant el consum elèctric, l'impacte visual, els criteris arquitectònics aplicats i, per acabar, el nivell sonor.

A continuació van intervenir la Sra. Pilar Budí i Sr. Manuel Herrero: Directora General i Adjunt a Direcció de AFEC. Van ser els encarregats de presentar la bomba de calor, parlant sobre els avanços tecnològics; els diferents tòpics que existeixen, de la tecnologia en si, quins avantatges presenta, les seves fortaleses i les barreres que podrien existir, destacant el suport que diversos organismes, com la Comissió Europea i l'Agència Internacional de l'Energia estan donant a aquesta tecnologia. A més van comentar el marc normatiu i legal actual, exposant la situació reglamentaria, les principals directives i reglaments europeus així com la normativa, la reglamentació i legislació autonòmica i municipal. Van concloure la seva intervenció parlant sobre l'adaptació dels equips bombes de calor a la normativa existent i per acabar van exposar un cas pràctic sobre un edifici d'apartaments.

Seguidament, el Sr. Ernest Quadrat, Enginyer Municipal de l'Ajuntament de Sant Just Desvern i Vocal associació de Tècnics Municipals, va parlar sobre els antecedents legislatius i la interpretació que l'Ajuntament de Sant Just Desvern fa sobre el document IDAE. També va comentar les experiències que han presentat i per acabar va realitzar una comparació amb altres Ajuntaments aprofitant la informació de la plataforma de tècnics municipals.

En Sr. Fermín Jiménez, Director de Projectes de l’Agència de l’Energia de Barcelona, va parlar sobre l’estratègia energètica de la ciutat de Barcelona. Va abordar sobre quines són les raons i motius del posicionament envers la BdC, quin procediment ha adoptat l’AEB per a BdC, d'acord amb les prescripcions europees i de l'IDAE, així com l'experiència i millores que han reportat. També va parlar sobre el procediment publicat per a la justificació de les exempcions de solar tèrmica per bomba de calor, en aplicació de la ordenança solar.

A continuació es va iniciar un debat entre els assistents entre els quals figuraven representants de diversos Ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona, del Servei de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona. En aquest la conclusió principal va ser que actualment hi ha una diversitat d'interpretacions sobre l'aplicació de les normatives que existeixen i això genera una problemàtica que caldria resoldre.

Alguns dels assistents comentaven que fins que no surti una norma que uniformitzi la manera de justificar els equips, cal trobar solucions provisionals que permetin tenir una interpretació més homogènia per poder validar els projectes. Diversos Ajuntaments també van aprofitar el debat per explicar la seva metodologia de treball.

Per acabar el Sr. Loren Carreras, Vocal de la Comissió Tècnica de la ACI, va resumir les conclusions de la jornada destacant la necessitat de buscar una confluència d'interpretacions per tenir clar que es demana al moment de validar els projectes.
Finalment la jornada va concloure amb la degustació d'un aperitiu, gentilesa d'ACI.