Les empreses han hagut  d'enfrontar-se a reptes difícilment imaginables abans del Covid-19.

La gestió del canvi en temps de pandèmia

NPR 200504 LaGestioDel Canvi Encap


Fa anys que a les organitzacions sentim “la gestió del canvi a les empreses”. Com abordar la implantació d'un nou programa de gestió, establir nous fluxes de treball, o imposar nous mètodes de fabricació o prestació de servei, diferents als que s'estaven fent servir fins al moment, són exemples que ens venen al cap en sentir aquest terme.

Des de fa com a mínim 5 anys hem assistit a seminaris, s’han escrit articles, hem anat a conferències i participat en ponències sobre com afrontar-los i la necessitat de fer-ho degut als canvis en el mercat i als avenços tecnològics… però de sobte, de manera inesperada, els canvis han vingut de cop, sense avisar, i les empreses s’hi han hagut d’adaptar gestionant-los en temps rècord.

Hem tingut l’oportunitat de parlar amb el Dr. Ignasi Riera, Director d’Operacions del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Gestió Sanitària. Ens ha explicat que la majoria de les organitzacions de l’àmbit de la salut van passar, en menys de 15 dies, de la “normalitat” al punt àlgid de la pandèmia del coronavirus.

Aquest fet inusual i del tot imprevist, va fer que el sistema es saltés moltes de les fases descrites en els diversos plans de contingència, que els circuits, protocols i guies estiguessin en constant revisió i actualització, i que els fluxes d’informació entre la organització i els professionals de la salut que estaven a primera línia fossin fluids i ràpids.

El Dr. Riera fa una lectura molt positiva d’aquesta capacitat de reacció que ha reduït considerablement el gap entre els diversos estaments i departaments amb l’objectiu de solucionar un problema concret. Es va aconseguir gràcies a una revisió, avaluació i millora contínua d’un sistema àgil, sense obstacles i amb menys requeriments administratius.

NPR 200504 LaGestioDel Canvi Noti
Aquesta crisi que va afectar directament als professionals de la salut també va esquitxar, de retruc, les enginyeries d’Instal·lacions quan en temps record van haver de crear protocols i normatives per adequar instal·lacions esportives o recintes firals en hospitals d’emergència. Van quedar enrere licitacions i processos burocràtics per fer front a un problema, i es van reconvertir espais, ampliar clíniques i hospitals com per art de màgia.

Això, indubtablement, ha estat LA GESTIÓ DEL CANVI. Si, en majúscules.

I el futur? Què passarà amb les instal·lacions del futur? Agafant com a exemple els edificis d’oficines, entre altres, tornaran a ser iguals? Influirà aquesta crisi en el disseny de futurs estadis, habitatges, comerços o llocs de treball?

El País publicava un article “Las oficinas tardarán en volver a ser como antes” on explicava que la tornada a les oficines planteja una infinitat de problemes vinculats a l'espai i la mobilitat de les persones, que hauran de respectar la distància de seguretat i passar per protocols de salut que inclouran la presa de temperatura, com ja es fa en alguns sectors industrials. En aquesta nova normalitat, apunten els ascensors com a un element crític.

Un repte que quan es va començar a parlar sobre la “gestió del canvi” ningú no va imaginar però que ha passat a un primer pla de forma indiscutible.