ACI col·labora amb ICAEN per revisar-lo i actualitzar-lo, incloent-hi les noves tendències del sector.

L’ACI i l’Institut Català d'Energia col·laboren en l’actualització del Quadern Pràctic d’Edificis nZEB

L’Institut Català d’Energia ha demanat la col·laboració de l’ACI perquè, degut a la publicació del nou CTE, s’han d’actualitzar els diferents apartats del Quadern pràctic d’edificis NZEB.

La col·laboració consistirà en analitzar i actualitzar el document des del punt de vista de l’enginyeria fent una mirada crítica a la part d’instal·lacions, reducció de consum i energies renovables, introduint-hi les darreres innovacions i tendències de forma que es configuri un document de futur.

NPR 200420 QuadernICAEN 450x300

 

Per tal d’elaborar aquest projecte l’ACI ha creat un grup de treball on hi participen 7 consultories d’instal·lacions associades que ja han començat a treballar-hi. El grup està co-liderat per dues d’elles: ARCbcn i JG Ingenieros i properament es demanarà, a més, la col·laboració dels Socis Protectors en diversos temes i apartats (models i càlculs, estudis, solucions innovadores...).

Es preveu finalitzar els treballs al darrer trimestre de 2020.