El proper 27 de setembre de 2018, RBVAir 72F organitza una jornada tècnica sobre el disseny d'instal·lacions de clima.

47a Jornada Tècnica Interna

Unitats de tractament d'aire en àrees
crítiques, normativa i tecnologia

 


Per tal de garantir una climatització eficaç en espais habitables, és primordial per tal de contribuir en un estalvi energètic i gaudir d'una qualitat de l'aire òptima. Tanmateix, hi ha zones amb usos diversificats on el disseny de les instal·lacions s'ha d'adaptar a les necessitats específiques de l'usuari, cosa que cal tenir en compte a l'hora d'elaborar el sistema de tractament d'aire que s'utilitzarà.


Planificar aquest tipus d'instal·lacions a partir de la normativa actual i l'adaptació de les tecnologies a partir de casos pràctics, seran el fil conductor d'aquesta jornada amb l’objectiu d'oferir diversos models que permetin millorar el rendiment energètic dels edificis que projectem. 

 

La jornada, dirigida pel Director General Tècnic de RBVAir, Ramon Bacardit, s’estructurarà en tres parts:

1.Normativa

- UNE 13053 - Ventilació dels edificis i classificació de les unitats de tractament d’aire

- EN 1886 - Rendiment mecànic

- EN 13779 - Ventilació d’edificis no residencials

- EN 1253 - Disseny (FRP)


2.Tecnologia aplicada

- Motors EC

- Tipus de ventiladors i aplicacions tècniques

- Expansió directa, aplicacions i solucions

- UTA Higièniques

3.Casos pràctics

- Exemples reals

- Detalls constructius

 

Finalment s’oferirà un petit refrigeri, gentilesa de RBVAir 72F. Us esperem el proper 27 de setembre de 2018 a les 18h a la Seu d'ACI.

 XXSS 300X200

 


ACI posa a disposició dels seus associats tota la documentació i informació de les diferents jornades que organitza. Si voleu consultar-les, les podeu trobar a l’àrea privada de socis de la pàgina web www.acicat.org