El dijous 10 de Maig per la tarda, a la seu de l’ACI a Barcelona, es va realitzar una jornada en col·laboració amb Italsan.

El dijous 10 de Maig per la tarda, a la seu de l’ACI a Barcelona, es va realitzar una jornada en col·laboració amb Italsan sota el títol “Sistemes de canonades termoplàstiques per a instal·lacions de PCI ”.

La jornada, impartida pel Sr. Héctor Pérez (Enginyer Industrial i Responsable de Projectes d’ITALSAN), va començar amb una breu introducció sobre alguns articles del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i del RIPCI (Reglament d’instal·lacions de Protecció Contra Incendis) que fan referència a les classes de reacció al foc dels elements constructius , a la seva instal·lació i al seu manteniment entre d’altres.

Tot seguit, va fer un recull dels tipus d’instal·lacions que ens podem trobar com son l’abastiment d’aigua, instal·lacions d’extinció manual, instal·lacions d’extinció automàtiques i la columna seca. Seguint amb l’evolució i les tendències, esmentat la comparació estandardit zada ( VENOB ) de l’impacte medi ambiental de les canonades.

Per finalitzar la jornada, va explicar les aplicacions dels sistemes termoplàstics i quins tipus ens podem trobar al mercat, donant les seves especificacions tècniques i detallant els seus principals productes com són el sistema PPR, Niron Red i el sistema PEAD, Nadir + Elofit , els certificats i la consultoria BIM que ofereixen.

ACI posa a disposició dels seus associats tota la documentació i informació de les diferents jornades que organitza. Si voleu consultar-les, les podeu trobar a l’àrea privada de socis de la pàgina web www.acicat.org