L’Associació de Consultors d’Instal·lacions (ACI), va celebrar l’Assemblea Anual Ordinària de Socis a la seva seu de Barcelona, el passat 7 de Març.

A la trobada, que va comptar amb l’assistència de bona part dels associats, es va exposar l’activitat desenvolupada per la Junta i Comissions durant el 2017, essent aprovada per unanimitat.

NPR 180307 ASSEMBLEA Noti1

A destacar els canvis en la Comissió tècnica, ja que Ignasi Bailón (també de TDI Enginyers) substitueix al fins ara vocal Loren Carreras. També es presentà la incorporació de Carmen Rodríguez, que donarà suport a aquesta Comissió i gestiona les xarxes socials. Pel que fa al Representant del Consell Assessor, enguany aquesta tasca recau en Fèlix Moreno (LG Electronics) que farà d’enllaç entre l’associació i els seus Socis Protectors durant 2018.

NPR 180307 ASSEMBLEA Noti2
Entre les principals actuacions dutes a terme durant l’exercici anterior, cal destacar la remodelació de diversos espais de la seu i haver donat una millor visibilitat als patrocinadors, en reconeixement pel seu suport. També s’ha rebut assessorament comercial per millorar el procés de captació de socis numeraris; i assessorament en comunicació, millorant l’àrea privada de la pàgina web i les estratègies comunicatives a través de xarxes socials. Això ha comportat un increment de seguidors en tots els canals que s’estan fent servir.

En l’aspecte econòmic, es presentà l’informe de l’exercici amb un resultat positiu que s’aprovà de forma unànime.

Pel que fa als objectius fixats de cara al 2018, es va voler remarcar la importància d’aquest exercici per a l’ACI, ja que es celebrarà el 10è Aniversari de la seva constitució.

NPR 180307 ASSEMBLEA Noti3

 


A destacar, entre altres mesures proposades per Junta, la posada en marxa de la segona fase del Pla d’acció comercial, la limitació d’accés a les jornades per part dels no-socis, o la posada en marxa de nous serveis que es desenvoluparan durant aquest any. També es presentà el Calendari 2018, amb novetats també pel que fa a les tipologies de jornada plantejades.

 

Seguidament, i lligat amb el tema anterior, es presentà la Proposta de Pressupost per al 2018, que fou aprovada de forma unànime.

A continuació es van aprovar les noves incorporacions, entres les que destaquem Barny Enginyeria, Ecoinstec i QS Enginyeria, com a Socis Numeraris, i Frigicoll, RBVair, Schneider Electric, Siber, Hager, Johnson Controlls i Viessmann com a Socis Protectors.

En l’última fase de l’Assemblea, es va iniciar un torn obert de preguntes, cloent l’acte amb un petit refrigeri que ACI va oferir als assistents.

ACI posa a disposició dels seus associats tota la documentació i informació de les diferents jornades que organitza. Si voleu consultar-la, la podeu trobar a l’àrea privada de socis de la pàgina web www.acicat.org

 

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (NPR_180307_ASSEMBLEA_v0.pdf)NPR_180307_ASSEMBLEA_v0.pdf[ ]177 kB