El dijous 18 de Gener per la tarda, a la seu de l’ACI a Barcelona, es va realitzar una jornada en col·laboració amb Legrand.

El dijous 18 de Gener per la tarda, a la seu de l’ACI a Barcelona, es va realitzar una jornada en col·laboració amb Legrand sota el títol “Canalització elèctrica prefabricada i transformadors encapsulats en resina”.

La jornada, impartida pel Sr. Rafael Serrano, es va dividir en dues parts, la primera sobre CEP (Canalització elèctrica prefabricada) i la segona dedicada als Transformadors encapsulats en resina.

Va començar explicant els tres tipus de sistemes constructius de les CEP i els materials interns per als quals estan formats els conductors d’aquestes, seguint amb les característiques d’aquest sistema i els diversos usos i aplicacions.

A continuació es va fer una comparativa entre transformadors secs en resina, transformadors en oli i transformadors en aire i les seves diferencies més significatives, així com una petita introducció a la normativa que regula aquests transformadors i els avantatges econòmics que tenen.

Tot seguit, es mostraren les aplicacions tant terciàries (Edificis, hospitals, aeroports) com industrials (Plantes d’elevació i bombeig, parcs de generació eòlica, ferrocarrils, etc), els seus components i la connectivitat entre ells.

Una part important d’aquest segon bloc va ser el tema del manteniment i dels assajos UNE- EN 60076 que realitzen a tots els transformadors al laboratori que Legrand Group té a Teramo – Itàlia. La ventilació i la protecció sobretensions, així com la construcció i les condicions de funcionament són part essencial a tenir en compte en aquests sistemes.

També es varen mostrar els transformadors especials de Legrand per aplicacions marítimes i amb sistemes anti-sismes, per finalitzar amb exemples concrets d’obres de referencia a diferents aeroports i instal·lacions varies.

ACI posa a disposició dels seus associats tota la documentació i informació de les diferents jornades que organitza. Si voleu consultar-la, la podeu trobar a l’àrea privada de socis de la pàgina web www.acicat.org