SINF 0426 EUROFRED 171011 Noti2

 

Barcelona, 11 d'octubre 2017. La aerotèrmia és una energia de fonts renovables que treu profit de l'energia continguda en l'aire que ens envolta, per utilitzar-la per a diferents finalitats. Actualment, s'utilitza per produir aigua calenta sanitària, calefacció i *climatizar habitatges o espais tancats, de manera menys contaminant, aconseguint un estalvi energètic de fins al 75% segons el sistema triat.

Aquesta energia continguda en l'aire de manera natural, en forma de temperatura, està disponible de manera virtualment inesgotable, ja que és capaç de regenerar-se per mitjans naturals (escalfament per l'energia del sol) considerant-se com una energia renovable.

Aquatermic Heatank (disponible en 80 i 100 litres de disposició mural) és un sistema de bomba de calor per proveir aigua calenta sanitària (ACS) amb alta eficiència energètica, elevat rendiment i mínim consum. I tot amb un disseny compacte i un revestiment que proporciona més resistència a la corrosió i a la calç i que permet adaptar-se a qualsevol estada.

Amb aquest sistema, que substitueix a un termo elèctric convencional, s'aconsegueix estalviar fins a un 70% en la factura elèctrica (càlcul fet segons normativa ERP). Segons el coeficient de rendiment energètic (COP) aquest tipus d'unitats pot arribar a lliurar calor 3.2 vegades de l'energia consumida (segons norma EN 16147).

SINF 0426 EUROFRED 171011 Noti

Aerotermia: la millor opció per a calefacció per la seva eficiència energètica

Els sistemes de Bomba de calor basats en l'aerotermia estan considerats com la millor opció per a calefacció des del punt de vista de l'eficiència energètica. En el cas del mercat espanyol, la seva utilització creix exponencialment cada any. “El lògic és apostar per aquest sistema, perquè està considerat com la millor opció per a calefacció per la seva eficiència energètica, aconseguint uns coeficients de rendiment energètic (COP) molt elevats”, explica Abel Pedrós, Industrial Air & Horeca Màrqueting director de Eurofred.

La penetració d'aquests sistemes és cada vegada més àmplia gràcies a la nova normativa de disseny ecològic (ErP) i etiquetatge energètic, on existeix un objectiu que és fer visible l'eficiència energètica dels equips. Actualment França és el país d'Europa amb major penetració dels sistemes de climatització basats en la aerotermia.

El perfil d'usuari a Espanya és molt ampli, “és una opció ideal en el cas d'habitatges unifamiliars – segons Abel Pedrós, tant en obra nova com en les de segona mà que es reformen. També està entrant amb força en els blocs de pisos de nova construcció, ja que els equips actuals permeten l'ús d'unitats centrals per atendre les necessitats de la comunitat i utilitzar sistemes de pagament segons cada consum individual”.

Aquatermic: sinònim de confort i eficiència

La marca Aquatermic de Eurofred se situa en l'avantguarda de l'Aerotèrmia, permetent donar resposta a qualsevol necessitat, tipus d'instal·lació o tipologia de cada projecte, gràcies a una oferta completa, modular i flexible que permet donar resposta a qualsevol necessitat, tipus d'instal·lació o tipologia de cada projecte.

L'Aerotèrmia és un sistema de generació d'energia que compleix amb la Directiva 2009/28/CE de l'anomenat Paquet Europeu d'Energia i Canvi Climàtic, que estableix per 2020 el triple objectiu de millorar en un 20% l'eficiència energètica, aconseguir que el 20% d'energies siguin renovables i reduir en un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

SINF 0426 EUROFRED 171011 Noti3

El sistema Aquatermic Multi-Hybrid és capaç de climatitzar, produir calefacció i ACS de manera combinada

 

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (SINF_0426_EUROFRED_171011.pdf)SINF_0426_EUROFRED_171011.pdf[ ]689 kB