El dimecres 14 de Juny a la tarda, a la seu d’ACI a Barcelona, es va realitzar una jornada en col·laboració amb AIRLAN sota el títol “UTAS; Recuperadors de calor”.

lorena1La jornada, impartida pels enginyers Rubén Blanco i Lorena Artús, va començar tot explicant els conceptes generals com tipologia de recuperadors, potència sensible i latent i com calcular-les i conceptes d’humectació.

A continuació, es van exposar diferents simulacions que s’han fet tant a Barcelona com a Madrid i es va realitzar una comparació entre elles. Entre aquestes es van comentar el comportament del recuperador variant paràmetres com el cabal, la temperatura i la humitat tant en condicions exteriors com interiors. A més també es va explicar com es comporta un recuperador sensible vs un recuperador de sorció.

ruben1En el torn de preguntes es van fer diverses simulacions amb el programa de selecció de casos que interessaven als assistents de la jornada a més dels que s’havien exposat.

Per finalitzar, es va presentar la roda desencant passiva. Es va explicar el funcionament de la roda dessecant comentant que no es tracta d'un recuperador, sinó d’un sistema que serveix per aplicacions on s’hagi de fer un control d’humitat. Permet assecar i postescalfar de manera més eficient que amb una unitat de tractament d’aire tradicional amb bateria de fred i bateria de postcalentament i es va explicar l’exemple pràctic d’un edifici d’oficines a Barcelona on s’ha optat per aquest sistema per millorar l’eficiència energètica.