La Generalitat de Catalunya posa a disposició de les empreses una línia de crèdit de 1.000 milions d'euros que es formalitzarà a través de les entitats financeres amb l'aval de l'Institut Català de Finances (ICF) o d'Avalis de Catalunya, que avalaran el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir eventuals necessitats de liquiditat motivades per les actuacions preses per frenar l’expansió del Covid-19.

Les empreses, per la seva banda, s'hauran de comprometre a mantenir els llocs de treball.

Per poder beneficiar-se d’aquesta línia d'avals cal tramitar-ho a través de l’entitat financera, ja que són les que s’encarregaran de realitzar els tràmits amb l’ICF o Avalis de Catalunya.