És un programa que permet calcular l'estalvi energètic derivat del canvi de caldera

Bosch reafirma el seu compromís amb el medi
ambient amb el seu programa Easy Soft E+

 

  • Un programa que permet calcular l'estalvi energètic derivat del canvi de la caldera actual per una nova, així com la reducció d'emissions contaminants o el retorn de la inversió.
  • En línia amb el compromís de Bosch amb el medi ambient, el programari mesura el càlcul d'estalvi d'emissions NOx i CO₂.

Madrid, 21 de maig de 2020. En el seu compromís per oferir solucions que cuidin del medi ambient aprofitant de manera òptima totes les energies disponibles i reduint les emissions a l'entorn en el qual actua, l'àrea Comercial i Industrial de Bosch Termotecnia, divisió pertanyent al Grup Bosch, aposta pel seu programari Easy Soft E+ per a animar als usuaris a realitzar un canvi de la seva caldera actual i aconseguir un nivell d'eficiència energètica major.

Així, conscient que un canvi de la caldera actual per una nova pot implicar un impacte important en les millores tant en eficiència com en costos, Bosch ofereix el seu programa online per a projectes de renovació de sala de calderes. Gràcies a aquest programari, els clients podran calcular tant l'eficiència de les seves sales de calderes, com el potencial estalvi energètic i econòmic, el període d'amortització de la nova caldera i l'estalvi en emissions contaminants.

Per a calcular aquest estalvi, Easy Soft E+ utilitza algunes variables com el tipus i consum actual de combustible, el rendiment estacional a plena càrrega i a càrrega parcial de la caldera actual i el de la caldera nova triada, temps d'ús, marxes i aturs de la caldera, així com característiques bàsiques de l'edifici a optimitzar i la seva ubicació.

“EasySoft E+ posa les dades obtingudes a la disposició de l'usuari de manera senzilla i visual, mitjançant gràfics detallats que es generen automàticament. El programari permet guardar aquests gràfics per a modificar-los més endavant amb noves dades si fos necessari”, afirma Manuel Ruiz, responsable del departament tècnic de Bosch Termotecnia. 

Seguint la línia de Bosch que sempre posa èmfasi a treballar “en verd”, demostrant el seu compromís amb el medi ambient, aquest programari pot mesurar l'estalvi que suposaria una renovació en qüestió d'emissions de NOx i CO₂.

“La companyia ha anat un pas més enllà en innovació en el desenvolupament d'aquest programa, el qual no necessita instal·lació de cap mena en realitzar totes les seves funcions de manera online. Es tracta d'un programari que està tenint un gran acolliment entre els usuaris que volen canviar la seva caldera per una nova de la gamma de Bosch, ja que els permet calcular l'eficiència i l'estalvi en les seves instal·lacions de calderes”, comenta Ferrán González, cap nacional de vendes de Bosch Comercial calefacció i aire condicionat.  

Per a conèixer més informació sobre el programa EasySoft E+, i com calcular l'eficiència i l'estalvi en les seves instal·lacions de calderes, pot accedir al següent tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=Euj0jmH0Chs

Per a accedir a l'eina EasySoft E+ ha de sol·licitar-la a través del següent formulari de registre:

https://www.bosch-thermotechnology.com/es/es/comercial-e-industrial/soporte/softwares/solicitud-de-software/