En els edificis moderns, la major part de l'energia s'utilitza per a la refrigeració. Per reduir el consum, cal automatitzar la protecció solar. També el control de la il·luminació depenent de l'ocupació així com la ventilació de sales controlada amb sensors de CO2 contribueixen substancialment a la millora de l'eficiència energètica.

Centrats en les persones
Els esforços per mantenir el consum d'energia el més baix possible poden passar per alt a les persones que viuen i treballen als edificis. Aquí és precisament on SAUTER arriba amb una solució global equilibrada basada en el controlador de sala ecos504. L'objectiu és proporcionar a l'usuari un entorn òptim amb un consum mínim d'energia. Aquest nou controlador integra no només els sistemes d'equips de protecció solar, il·luminació i regulació del clima de sales, sinó que també s'integra a la perfecció en el sistema de gestió global d'edificis gràcies a la comunicació oberta en BACnet / IP.

150721 SINF00195Modular i flexible
El ecos504 de SAUTER està dissenyat com un controlador modular amb el qual es combinen els mòduls Ecolink d'E / S segons les necessitats, proporcionant la màxima flexibilitat a l'hora de connectar dispositius de camp. Les seves reduïdes dimensions permeten que es pugui instal·lar en petits quadres de distribució sense cap problema. El controlador és lliurement programable basat en el perfil BACnet B-BC amb dades històriques, horaris, calendaris locals, COV, i compleix amb els principals requisits per a la interoperabilitat real. Així mateix estan disponibles completes biblioteques per a realitzar les funcions d'automatització de sales segons VDI 3813.

Juntament amb la unitat ambient ecoUnit 3, SAUTER disposa de les unitats ambient sense fils ecoUnit 1, amb tecnologia EnOcean bidireccional i LCD. També és possible la integració d'equips EnOcean d'altres fabricants com ara contactes de finestra, interruptors, ...

Interfície KNX com a connector per al sistema d'equips elèctrics
La connexió directa d'equips de camp KNX al controlador ecos504 expandeix significativament les opcions de selecció d'unitats ambient, actuadors i sensors que es poden utilitzar. Amb una comunicació oberta a totes les direccions, el món de climatització i els sistemes d'equips elèctrics es combinen per crear una solució global harmoniosa per a l'usuari, l'operador de l'edifici i l'inversor.04 expande significativamente las opciones de selección de unidades ambiente, actuadores y sensores que se pueden utilizar. Con una comunicación abierta en todas las direcciones, el mundo de climatización y los sistemas de equipos eléctricos se combinan para crear una solución global armoniosa para el usuario, el operador del edificio y el inversor.

211 SAUTER LOG