LINEDO asimètrica simple i doble proporcionen una llum homogènia per als prestatges.

 

RZB PRODUCT

SINF 20086 RZB 200926

 

LINEDO permet la integració d'una altra mena de lluminàries mitjançant mòduls addicionals que
 
★ Incorporen projectors (1-, 2- o 3)
★ Campanes
★ Carrils trifàsics (equipable flexible)